Trainingen

Voorbeelden van onze uitleg d.m.v. grafische elementen

Stel zelf je training samen!

Wij verzorgen zowel in-house trainingen bij jou op locatie, als open-inschrijving trainingenergens centraal in Nederland. Deze laatste trainingen zijn algemener, hebben een basisniveau of een verdiepend niveau en behandelen meestal één of twee onderdelen van het Omgevingswetstelsel. Wij organiseren deze open inschrijving trainingen als er voldoende belangstelling voor is.

Dus laat het ons weten als je hier mogelijk in geïnteresseerd bent.

P.S. Voor donderdag 6 juni 2024 staat er een open-inschrijving training gepland (basisniveau: inleiding omgevingswet, parallelle sessie milieu en RO). De inschrijving hiervoor is geopend. Zie brochure »  

Voor de in-house trainingen kunnen onze klanten altijd kiezen tussen verschillende mogelijkheden, die het beste aansluiten bij hun wensen. Voor deze trainingen werken we namelijk met modules. Hierdoor ontstaat een keuzepakket dat vergelijkbaar is met het principe van pakketreizen.

Oftewel: je boekt alleen díe modules die leveren waar jij op dat moment behoefte aan hebt.

In een voorgesprek met een mogelijke klant bespreken we welke modules we in de training opnemen en daarmee ook hoe uitgebreid de training wordt. Er zijn modules per onderwerp, met een verschillende mate van verdieping en al dan niet met een maatwerkcasus.

Hieronder vind je een tabel met enkele voorbeelden van de verschillende typen modules die deel kunnen uitmaken van onze trainingen.

Basisniveau met casus:

Introductie Omgevingswet en activiteiten


Opbouw van het Bal en hoe hiermee te werken


Decentrale regels van gemeente, provincie en waterschap


Activiteiten: vergunning aanvragen en melden


Verplichtingen onder de Omgevingswet


Vindplaatsen algemene regels in het Omgevingswetstelsel


Van inrichting naar mba, functioneel ondersteunende mba’s


Uitleg bij het DSO

Verdiepend niveau (evt. met casus):

Verdieping opbouw en systematiek Bal


Opbouw en systematiek van het Bkl


Opbouw en systematiek van het Bbl


Verschillende typen mba’s en hun onderlinge samenhang


Procedures en bevoegd gezag


Verdieping mba’s industrie


Verdieping mba’s agrarisch


Verdieping mba’s mijnbouwactiviteiten


Verdieping omgevingsplanactiviteiten, OPA, BOPA


Verdieping wateractiviteiten


Verdieping natuuractiviteiten


Verdieping milieuaspecten (geluid, lucht, afval, energie, etc.)


Combinaties vergunning- en meldingsplichten en coördinatie


M.e.r. procedures onder de Omgevingswet


Overgangsrecht


Advies met instemming, participatie en BBT

Verdiepend niveau met maatwerkcasus uit eigen praktijk:

Verdieping opbouw en systematiek Bal + maatwerkcasus


Verdieping mbas’ industrie + maatwerkcasus


Verdieping mba’s agrarisch + maatwerkcasus


Verdieping mba’s mijnbouwactiviteiten + maatwerkcasus


Verdieping omgevingsplanactiviteiten, OPA, BOPA + maatwerkcasus

Met de modules uit de bovenstaande tabel, kunnen diverse varianten trainingen worden samengesteld.
Hieronder staan een paar voorbeelden van hoe onze training er voor verschillende typen bedrijven uit kan zien:

Training voor complex bedrijf (chemische industrie)

Opbouw van het Bal en hoe hiermee te werken


Verdieping opbouw en systematiek Bal + maatwerkcasus


Verschillende typen mba’s en hun onderlinge samenhang


Verdieping mba’s industrie + maatwerkcasus


Verdieping wateractiviteiten


M.e.r. procedures onder de Omgevingswet


Overgangsrecht


Combinaties vergunning- en meldingsplichten en coördinatie


Verdieping milieuaspecten (geluid, lucht, afval, energie, etc.)


Verdieping natuuractiviteiten


Decentrale regels van gemeente, provincie en waterschap

Training voor houtbewerkingsbedrijf

Introductie Omgevingswet en activiteiten


Decentrale regels van gemeente, provincie en waterschap


Opbouw van het Bal en hoe hiermee te werken


Vindplaatsen algemene regels in het Omgevingswetstelsel


Activiteiten: vergunning aanvragen en melden


Uitleg bij het DSO

Training voor veehouderij

Introductie Omgevingswet en activiteiten


Opbouw van het Bal en hoe hiermee te werken


Decentrale regels van gemeente, provincie en waterschap


Verdieping opbouw en systematiek Bal


Verdieping mba’s agrarisch


Verdieping natuuractiviteiten


Verdieping milieuaspecten (geluid, lucht, afval, energie, etc.)

Training voor bouwbedrijf

Introductie Omgevingswet en activiteiten


Decentrale regels van gemeente, provincie en waterschap


Opbouw en systematiek van het Bbl


Verdieping omgevingsplanactiviteiten, OPA, BOPA


Verdieping wateractiviteiten


Uitleg bij het DSO

Training voor omgevingsdienst 

Verdieping opbouw en systematiek Bal + maatwerkcasus


Opbouw en systematiek van het Bkl


Verschillende typen mba’s en hun onderlinge samenhang + maatwerkcasus


Verdieping mba’s industrie + maatwerkcasus


Verdieping mba’s agrarisch + maatwerkcasus


Verdieping omgevingsplanactiviteiten, OPA, BOPA


Verdieping milieuaspecten (geluid, lucht, afval, energie, etc.)


M.e.r. procedures onder de Omgevingswet


Advies met instemming, participatie en BBT

Training voor adviesbureau

Verdieping opbouw en systematiek Bal + maatwerkcasus


Verschillende typen mba’s en hun onderlinge samenhang


Procedures en bevoegd gezag


M.e.r. procedures onder de Omgevingswet


Overgangsrecht


Verdieping wateractiviteiten


Verdieping omgevingsplanactiviteiten, OPA, BOPA + maatwerkcasus


Combinaties vergunning- en meldingsplichten en coördinatie

Trainingsdagen en modules

In het algemeen kunnen we tijdens een trainingsdag één of twee modules behandelen, afhankelijk van de mate van verdieping en het soort casussen die behandeld worden. Niet elk type module kost namelijk even veel tijd. Met de trainingen die wij tot nu toe hebben verzorgd, hebben wij een duidelijk beeld gekregen van hoe we een trainingsdag kunnen opbouwen zodat de deelnemers de leerstof goed kunnen opnemen.

Bij grotere groepen kunnen we de cursisten in twee groepen splitsen en op die manier twee modules parallel verzorgen. De deelnemers kunnen elkaar daarna bijpraten over de lesstof waardoor ze de leerstof nog weer beter in de vingers krijgen.

“Elke klant heeft andere wensen en een ander basisniveau van kennis. Daarom gaan wij altijd eerst in gesprek om zo gezamenlijk de voor jouw organisatie ideale training samen te stellen.”

Een selectie van onze klanten

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant
Logo TAUW
Paltrock HSE
Covali Vastgoed
FT Healt, Safety, Environment
Capelle Milieuadvies
Oostkracht10 - Partner in Milieu & Veiligheid
Milieu Collectief
Scroll naar boven